دسته: اخبار تجاری

14 1 1 252x189 - ساکیب سابانجی کیست؟ | یکی از ثروتمندترین افراد ترکیه
118 مشاهده

ساکیب سابانجی کیست؟ | یکی از…

ساکیب سابانجی کیست؟ |یکی از ثروتمندترین افراد در ترکیه ساکیب سابانجی کیست؟ کارخانه تویوتا در کشور ترکیه متعلق به چه بیشتر بخوانید...

apci 300x100 - ساکیب سابانجی کیست؟ | یکی از ثروتمندترین افراد ترکیه