دسته: شهر قونیه

آرامگاه مولوی درکدام شهر است 252x189 - آشنایی با شهر های ترکیه | قونیه | آشنایی با اماکن تاریخی استانبول
239 مشاهده

آشنایی با شهر های ترکیه |…

آشنایی با شهر های ترکیه | قونیه | آشنایی با اماکن تاریخی استانبول تاریخچه قونیه شهری در مرکز آناتولی ترکیه بیشتر بخوانید...

apci 300x100 - آشنایی با شهر های ترکیه | قونیه | آشنایی با اماکن تاریخی استانبول