برچسب: رسوم و فرهنگ ترکیه

استانبول ترکیه 05 252x189 - با آداب و رسوم مردم ترکیه آشنا شوید | آداب و رسوم و فرهنگ ترکیه
207 مشاهده

با آداب و رسوم مردم ترکیه…

  موقعیت جغرافیایی ترکیه و همسایگی با کشورهای اروپایی ، روی فرهنگ این کشور تاثیر بسزایی گذاشته است ، به بیشتر بخوانید...

apci 300x100 - با آداب و رسوم مردم ترکیه آشنا شوید | آداب و رسوم و فرهنگ ترکیه